முட்டைகளின் விலை தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட முடிவு…..

முட்டைகளுக்கான ஒரு கிலோகிராம் அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலையை நிர்ணயித்து அரசாங்கம் அதிவிசேட வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதில் இன்றில் இருந்து நடைமுறைக்கு வரும் விதத்தில் இந்த விலை நிர்ணயமானது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன், இது நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை சட்டத்தின் கீழ் இந்த வர்த்தமானி வெளியாகியுள்ளது.

இந்த வர்த்தமானி படி ஒரு கிலோகிராம் வெள்ளை நிற முட்டைகள் ரூபா 880 ஆகவும், ஒரு கிலோகிராம் சிவப்பு நிற முட்டைகள் ரூபா 920 ஆகவும், அதிகபட்ச சில்லறை விலையாக நிர்ணயித்து வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதேநேரம், வெள்ளை நிற முட்டை ஒன்றினது சில்லறை விற்பனை விலை 44 ரூபாவாகவும், சிவப்பு முட்டை ஒன்றினது சில்லறை விற்பனை விலை 46 ரூபாவாகவும் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிர்ணய விலைக்கு மேலாக எவரேனும் விற்பனை செய்தால் குறித்த வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை சட்டத்தின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் குறித்த விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *