தமிழர் பகுதியில் புதையல் தோண்ட முற்பட்டவர்கள் கைது

மட்டக்களப்பு மாவடியோடை பகுதியில் நேற்றைய தினம் (31.03.2023) நவீன கருவிகளை பயன்படுத்தி புதையல் தோண்ட முயற்சி செய்த இராணுவ லெப்ரினன் கேணல்…